Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 19.03.2015

  • 19. marca 2015, 15:00 h
  • Magistrát, č.dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Mgr. Žitný Rastislav