Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 18.11.2004

  • 18. novembra 2004