Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 18.10.2006

  • 18. októbra 2006