BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 7

Prerokovanie doplňujúcej žiadosti žiadateľa Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, Bratislava o zaradenie Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Materskej školy sv. Márie Magdalény, Gerulatská 64, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR, ku ktorej už bol vydaný súhlas hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.