BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 5

Prerokovanie žiadosti žiadateľa Centrum HAPPY, s. r. o., Nad lúčkami 4, Bratislava o zaradenie Súkromnej bilingválnej materskej školy v parku HAPPY, Nobelova 18/A, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.