BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 9

Prerokovanie Návrhu na schválenie nájmu nebytových priestorov – ľadových plôch, telocvične a šatňových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu pre športové kluby so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.