BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 7

Prerokovanie Návrhu na schválenie nájmu nebytových priestorov – 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre športové kluby, školy a ostatné subjekty so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.