BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 12

Prerokovanie žiadosti zriaďovateľa Súkromnej základnej umeleckej školy, Ružová dolina 29, Bratislava o súhlas k zaradeniu elokovaného pracoviska, Školská 2, Stupava ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Ružová dolina 29, Bratislava do siete škôl a školských zariadení


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.