BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 11

Prerokovanie žiadosti zriaďovateľa Kalokagathia s.r.o., Tulská 28, Banská Bystrica o zaradenie Súkromného centra voľného času, Nábr. armádneho generála L. Svobodu 3, Bratislava (Športová hala VKP Bratislava PKO) do siete škôl a školských zariadení SR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.