Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 17.06.2004

  • 17. júna 2004