Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 17.05.2006

  • 17. mája 2006