Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 17.04.2003

  • 17. apríla 2003