Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 16.06.2005

  • 16. júna 2005