BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 5

5. Prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu pre účel zmeny zriaďovateľa v sieti škôl a školských zariadení SR z pôvodného zriaďovateľa NewAngles s.r.o. na nového zriaďovateľa Kings Schools International s.r.o. pre subjekty:
• Súkromná základná škola, Trnavská cesta 39, Bratislava a jej súčasti:
1. Súkromná výdajná školská jedáleň, Trnavská cesta 39, Bratislava
2. Súkromný školský klub detí, Trnavská cesta 39, Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.