Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 15.11.2005

  • 15. novembra 2005