Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 14.12.2004

  • 14. decembra 2004