Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 13.11.2003

  • 13. novembra 2003