Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 13.09.2005

  • 13. septembra 2005