Bod č.

Žiadosť o opätovné individuálne posúdenie žiadosti o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy , Vlčie hrdlo 50, -Slovnafťáčik do siete škôl a školských zariadení SR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.