BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č.

Žiadosť o prehodnotenie vydaného nesúhlasného stanoviska k zaradeniu elokovaného pracoviska, M.C. Sklodowskej 1, BA ako súčasť Súkromnej ZUŠ, Ružova dolina 29, BA do siete škôl a školských zariadení SR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.