Bod č.

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.