Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 11.09.2003

  • 11. septembra 2003