Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 10.02.2005

  • 10. februára 2005