Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 09.12.2004

  • 9. decembra 2004