Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 09.10.2003

  • 9. októbra 2003