Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 08.12.2005

  • 8. decembra 2005