Bod č. 6

6. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii CVČ Hlinická 3, Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.