Bod č. 5

Žiadosť o udelenie súhlasu obce k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne, Veternicová 20, Bratislava ako súčasť Súkromnej školskej jedálne z dôvodu zmeny zriaďovateľa z RKC Bratislavská arcidiecéza na zriaďovateľa-Gizela Zelískova, Bílikova 20, Bratislava IČO: 43 684 327 s prevádzkou na Spojenej škole sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava do siete škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1. januára 2017.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.