Bod č. 4

4. Informácia o metodike nápočtu podielových daní obciam a určení výšky dotácií pre neštátne materské školy a financovanie MŠ v mestských častiach


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.