Bod č. 3

3. Prerokovanie Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2019


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.