Bod č. 3

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých verejných priestranstiev a o zmene názvu častí verejných priestranstiev v mestských častiach Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.