Bod č. 1

Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.