Bod č. 3

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti  Bratislava-Vajnory


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.