Bod č. 3

Informácia o zasadnutiach Komisie pre pamätníky a výtvarné zásahy do verejného priestoru v roku 2019


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.