BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 5

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov – bufet, sklad a priľahlý foyer o celkovej výmere 39,25 m², nachádzajúce sa na 1. poschodí Divadla P.O. Hviezdoslava, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.