Bod č. 2

Informácia o zámere opätovného inštalovania pamätnej tabule Josepha Haydna na západnú fasádu Grassalkovichovho paláca


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.