Bod č. 2

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o určení názvov novovzniknutých verejných priestranstiev a o zmene názvu častí
verejných priestranstiev v mestských častiach Bratislava-Ružinov a Bratislava-
Staré Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.