Bod č. 1

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-
Devínska Nová Ves, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Lamač a Bratislava-Petržalka


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.