Bod č. 2

Návrh na vypovedanie zmluvy o nájme č. 052/5-1/16 týkajúcej sa časti pozemku za účelom umiestnenia automatu na predaj hračiek vo výmere 3m2 na pozemku reg. „C“ parc. č. 3888/3 v ZOO Bratislava, k.ú. Karlova Ves, s nájomcom RNDr. Martin Šulák so sídlom v Handlovej 


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.