Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 30.11.2021