Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 29.10.2019

  • 29. októbra 2019, 14:00 h
  • Primaciálny palác, č. dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Svoreňová Soňa
  • Pozvánka [32.24 kB]