Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 27.11.2020