Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 21.11.2017

  • 21. novembra 2017, 18:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Svoreňová Soňa
  • Pozvánka [32.69 kB]