Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 20.01.2016