Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 16.02.2016