Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 14.03.2017