Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 13.09.2021