Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 13.04.2021