Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 13.04.2016

  • 13. apríla 2016, 17:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Svoreňová Soňa
  • Pozvánka [27.16 kB]