Bod č. 2

Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 /k bodu prezentuje Mgr. Andrea Dachová, Ing. Veronika Fáberová/


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.